სიახლეები - ინოვაციური აპლიკაცია ტურისტული კომპანიების მოთხოვნით

MRG -იმ  ტურისტული კომპანიების  მოთხოვნით და მათი აქტიური ჩართულობით დაიწყო მუშაობა ინოვაციურ სოფტზე, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუადვილებს ტურ ოპერატორებს აკონტოლოს ტურიზმთან დაკავშირებული ყველა პროცესები და გაუწიოს მაქსიმალური ავტომატიზაცია მათ . აღნიშნული აპლიკაცია განსაკუთრებით საიტერესო იქნება ისეთი ტურ ოპერატორებისთვის,  რომლებიც მუშაობენ  საშუალო და დიდ ჯგუფებთან.